sebuah Inspirasi yang tertunda

BAGAI MANA MENJADI PEMBINA / PEMIMPIN PENEGAK YANG BAIK

1. SYARAT YANG PERLU DI MILKI PEMBINA PENEGAK:
 1. Setuju terhadap anggaran dasar anggaran rumah tangga gerakan pramuka
 2. seorang yang kuat keyakinan agamanya teetapi tidak fanatik
 3. Mengerti, Berpedoman, bertindak sesuai dengan pancasila seperti trcantumkan dalam UUD 1945 dan Pancasila
 4. Seorang yang berkemauan kuat, mau membina dan bergerak di lingkungan anak didik.
 5. Sopan, Ramah, dan Berpendirian tegas serta memiliki kesabaran
 6. Mempunyai kemauan untuk menambah Pengetahuan anak didik
 7. dapat mengikuti Perkembangan / Pertumbuahan suasana sekitarnya, masyarakat desa, kota maupun seluruh tanah air indonesia - Dunia
 8. Sanggup Menyediakan Waktu Untuk tugas membina.
 9. Sebaiknya Sudah Menikah Sukur jika telah mempunyai anak.
 10. mempunyai banyak bahan dalambercerita
 11. mempunyai kecakapan untuk pekerjaan itu
 12. mau meng-up grade diri ( mengikuti kursus-kursus yang di selenggarakan kwartir )
 13. mau menerima saran meskipun dari orang yang lebih muda usianya.
 14. mempunyai tabat/riwayat hidup yang aik untuk di serahi pekerjaan dan tanggung jawab memimpin anak-anak
 15. Mempunyai kecakapan yang praktis dan tekhnis dalam bidang kepramukaan.
 16. ia harus gmar akan hidup di luar ( perkemahan)
 17. ia harus mempnyai sifat yang ada pada seorang guru atau pendidik
 18. ia haru s berpandangan luas, tidak sempit/picik
 19. banyak kreasi dan variasi
 20. tidak tersangkut dalam kegiatan G30S PKI
 21. Sebaiknya juga mempunya kemampuan membina penggalang

0 komentar:

Posting Komentar